Projekt a realizace

Obrázek

tgm ypsilonka.JPG

Na začátku všeho je výtvarný návrh, který je zpracován zkušenými architekty, scénografy, či výtvarníky. Jejich návrhy jsou dále zpracovány našimi techniky do formy výrobní dokumentace. Výkresy jsou většinou vytvářeny pomoci počítačové techniky, což nám například umožňuje lépe znázornit 3D prezentace. Někdy se však vracíme ke klasickému kreslení na prkně a to v případě, že se jedná o přípravu speciálního projektu jehož komplikovanost a specifičnost nám neumožňuje vyjadřovat se kvalitně digitální formou..

Dokumentace a hlavně technologické postupy se zpracovávají v součinnosti s vedením dílen. Výsledkem je vysoká kvalita a funkčnost  finálního produktu. Jednotlivé obory mají své technologické priority. Například divadelní kulisy musí být vyrobeny tak, aby je bylo možno po představení rozebrat a úsporně skladovat, případně i přepravovat. To vyžaduje odlišné technologické řešení, než uplatňováno při výrobě filmových nebo televizních dekorací.

Díky tomu, všechny výrobní dílny jsou umístěny v jedné budově, dokážeme velice flexibilně reagovat  na dodatečné požadavky odběratele.